Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

28.6. Třetí kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2021–2022

Řeitel školy vyhlašuje třetí kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2021/2022 k naplnění předpokládaného stavu žáků ve čtyřletém maturitním studijním oboru AUTOTRONIK.

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních a studijních oborů zůstávají v plném znění jako pro první kolo.