Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01)
4-letý studijní obor s maturitou

Kapacita oboru: 15 uchazečů

Provoz a ekonomika dopravy - čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

Tento nový zajímavý čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou mohou studovat jak chlapci, tak i dívky.

Cíle studia

Absolventi tohoto studia získají odborné kompetence: pracovat se systémy řízení jednotlivých druhů dopravy, organizovat přepravu cestujících, organizovat přepravu zboží, využívat sdělovací, zabezpečovací a další techniky v dopravě, uplatňovat principy logistiky při řízení materiálového toku.

Uplatnění

Uplatnění absolventa na trhu práce je ve funkcích technicko–hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti provozu, organizace a obchodně-ekonomických činností ve specifických druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé dopravní soustavy. Absolventi mají vytvořeny předpoklady pro uplatnění se v oblasti správy dopravní infrastruktury v ČR a EU.