Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Září / Učební pomůcky pro první ročníky

Seznam učebních pomůcek a učebnic, které si žáci prvních ročníků pořizují za vlastní finanční prostředky.