Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Odevzdání zápisového lístku - Učební obory

Přijatí uchazeči na daný obor mají možnost odevzdat zápisový lístek do středy 3. května 2023.