Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Zápisové dny - předání zápisového lístku

Učební obory: středa 27. dubna 2022 od 8:00 do 17:00 hod. (učebna č. 10). Maturitní obory: čtvrtek 28. dubna 2022 od 8:00 do 17:00 (učebna č. 10)