Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

ZÁPISOVÉ DNY

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY – 31. KVĚTNA 2021 – 8:00 – 17:00 HOD. 
ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY – 1. ČERVNA 2021 – 8:00 – 17:00 HOD.