Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo

Výsledky druhého kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 jsou zveřejněny v sekci Uchazeči/Přijímací řízení - výsledky 2. kola