Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Výsledky odvolání - 1. kolo

Výsledky odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 jsou zveřejněny v sekci Uchazeči/Odvolání-výsledky 1. kola.