Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Oznámení o výsledcích přijímacího řízení pro školní rok 2024 / 2025.

V souladu s § 59, § 165 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ředitel právnické osoby, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace, tak, jak je uvedeno v následujících výsledkových listinách.

.

Výsledkové listiny 2. kola přijímacího řízení:

 po.jpg

ael.jpg

me.jpg

kar.jpg