Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

31.8. / Ubytování žáků na DM

První ročníky - 31. 8. 2021 - 17:00 - 21:00 hod. Vyšší ročníky - 31. 8. 2021 - 19:00 - 21 .00 hod. a 1. 9. 2021 - do 7:00 hod.