Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

9.4. / Termíny Didaktických testů - jarní období 2021

Sdělení MŠMT ohledně časového rozvrhu konání Didaktických testů společné části Maturitních zkoušek pro jarní zkušební období roku 2021 Č. j.: MSMT-521/2021-6

Matematika

24. května 2021 - 8:00 hod.

Anglický jazyk

24. května 2021 - 13:30 hod.

Český jazyk a literatura

25. května 2021 - 8:00 hod.