Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Ředitelské volno 29.9.2023

Na pátek 29. září 2023 je z technických důvodů vyhlášeno ředitelské volno.

Vážení rodiče, milí studenti,

vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z technických důvodů ředitelské volno, a to na pátek 29. září 2023.

Děkujeme za pochopení.
Ing., Bc. Luděk Fišera, MBA, ředitel školy