Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

24.4. / Předání zápisových lístků (tříleté obory)

Jak lze odevzdávat zápisové lístky ke studiu (včetně vzoru vyplněného lístku)

Způsoby odevzdání zápisových lístků ke studiu:

1/ Osobně na sekretariátu školy v pracovní dny  od 7 do 12 hodin

2/ Poštou na adresu školy

3/ Do poštovní schránky při vstupu do areálu školy

VZOR vyplněného zápisového lísku:

vzor.jpg