Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

15. 3. / Pozvánky k Jednotné přijímací zkoušce

Dnes byly rozeslány pozvánky k JPZ. V případě, že jste se na naší školu přihlásili na maturitní obor a pozvánku neobdrželi, neprodleně se nám ozvěte.