Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

30.6. / Nevyzvednutá vysvědčení

Milí naši žáci a absolventi, svá vysvědčení, která jste si nepřevzali v den odevzdávání, si můžete vyzvednout na sektretariátu školy v čase úředních hodin – pondělí nebo středa od 8:00 do 12:00 hod.