Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

30.6. / Návratka pro rodiče žáků prvních ročníků

Vážení a milí rodiče, došlo-li při komunikaci e-mailem k problémům, obracíme se na Vás touto cestou s žádostí o vyplnění přiložené návratky.

Vyplněnou "Návratku" zašlete zpět na e-mailovou adresu pruchova@dscaslav.cz do 9. 7. 2020.
Děkujeme za spolupráci.