Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Informace k přijímacímu řízení 2024

V sekci webu "Uchazeči / Vše o přijímacím řízení" jsou zveřejněny informace o termínech a způsobu podávání přihlášek.