Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Finanční podpora stravování - DOTAZNÍK

Žáci z rodin pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi by mohli získat příspěvek na stravování. Týká se všech ročníků.
Naše škola se chystá zapojit do projektu "Obědy do škol ve Středočeském kraji ve školních letech 2023-2025".

Do 31. října 2023 probíhá průzkum zájmu o tento finanční příspěvek. V případě, že naše škola získá finanční prostředky z daného projektu, můžeme zajistit bezplatné školní stravování žákům, splňujícím požadovaná kritéria.

Dotazník pro zájemce a kritéria získání příspěvku >