Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

13.3. / Důležité upozornění k výuce

Prosíme všechny žáky, aby kontaktovali třídní učitele ze svého aktuálního mailu nejpozději do neděle 15.3. Do předmětu mailu napište své celé jméno. Vámi uvedený mail bude použit pro odevzdání Vašich úkolů a následnou komunikaci s vyučujícím.

Vámi uvedený mail bude použit pro odevzdání Vašich úkolů a následnou komunikaci s vyučujícím. Je tedy velmi důležitá pravidelná kontrola těchto mailů a webových stránek školy.  Další komunikace s učiteli bude probíhat v programu Bakalář.

Více se dozvíte na podstránce Domácí úkoly a přezkoušení.