Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

3.1. / Doučování - Národní plán obnovy

V rámci Národního plánu obnovy probíhá na škole doučování žáků. Doučování je poskytováno bezplatně všem žákům školy.