Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

1.9. / Adaptační kurzy pro 1. ročníky

Adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků proběhnou na Seči v hotel Kapitán. Učební obory v termínu 5.-8.9.2022. Maturitní obory v termínu 12.-15.9.2022. Více informací u třídních učitelů.