Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

30.6. / Adaptační kurz 2. – 4. září 2020

Milí žáci a vážení rodiče, v termínu od 2. do 4. září 2020 proběhne na Seči – Ústupky adaptační kurz pro první ročníky. Prosíme Vás rodiče o úhradu nákladů za AK do 14. srpna 2020 ve výši 1. 200 Kč na účet SRSPŠ – 204163733/0600. Při převodu částky uveďte do poznámky zkratku AK a jméno a příjmení Vašeho dítěte. Děkujeme za spolupráci.