Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

31.8. / Pravidla pro výuku a hygienická pravidla 2020/2021

Ochrana zdraví a provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19.

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, kolegové

vzdělávání ve druhém pololetí, školního roku 2019/2020 bylo výrazně poznamenáno opatřeními souvisejícími s pandemiínemoci covid-19. Po většinu tohoto období byla zakázána osobní přítomnost žáků veškolách a vzdělávání bylo realizováno distančními metodami. Chci Vám poděkovat zaspolupráci, bez které bychom nemohli školní rok řádně ukončit. Nyní je před námi nový školní rok 2020/2021 a záměrem MŠMT je umožnit průběhvýuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu. Bude ale nutné respektovatzávazná pravidla, preventivní a protiepidemická opatření i s ohledem na aktuální situaci vprůběhu školního roku.Dovolte, abych Vás všechny seznámil se základními opatřeními Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZd).

Dokumenty ke stažení: