Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

31.1. / Podávání přihlášek ke studiu

Termín pro odevzdání přihlášek ke studiu končí v úterý 1. března 2022 včetně.