Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

30.3. / Závěrečné zkoušky – nové informace pro žáky třetích ročníků

Aktuální informace ze zákona MŠMT o průběhu Závěrečné zkoušky