Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

30.3. / Přijímací řízení – nové informace pro uchazeče

Aktuální informace ze zákona MŠMT o průběhu Přijímacího řízení.