Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

30.3. / Maturitní zkoušky – nové informace pro maturanty

Aktuální informace ze zákona MŠMT o průběhu Maturitní zkoušky