Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

30.12. / Distanční výuka od 4. 1. 2021

Teoretická výuka bude probíhat distanční formou, praktické vyučování a odborný výcvik v dílnách se ruší. Žáci všech ročníků se od pondělí 4. 1. 2021 vracejí k distanční výuce podle těchto pravidel:
  • Od pondělí 4. 1. 2021 bude výuka probíhat v aplikaci Microsoft Teams.
  • Aktuální rozvrhy byly rozeslány na školní e-maily.
  • Praktická výuka je omezena na instruktážní hodiny v aplikaci MS Teams. Vypracování úkolů bude probíhat podle pokynů učitelů.
  • Tento systém výuky trvá do odvolání.

V případě dotazů kontaktujte třídní učitele prostřednictvým školních e-mailů.

Upozorňujeme, že dle § 184a školského zákona je distanční výuka pro žáky školy od 25. 8. 2020 povinná!