Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

29.5. / Obnovení výuky od 4. června 2020

Pro žáky prvních, druhých a třetích ročníků se od 4. června 2020 obnovuje praktická výuka a odborný výcvik. Teoretická výuka bude probíhat podle rozvrhu zde.

Obnovení výuky

Níže uvedený rozvrh  konzultačních hodin je stále v režimu mimořádných opatření, kdy účast žáka na konzultačních hodinách je dobrovolná za dodržení hygienických pravidel. 

PRAKTICKÁ VÝUKA A ODBORNÝ VÝCVIK

  • Pro žáky prvních, druhých a třetích ročníků se od 4. června 2020 obnovuje výuka PV a OV v souladu s přeřazovacím plánem (rozvrh = 4. týden).

TEORETICKÁ VÝUKA

  • Vzhledem ke konání ústních maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a přijímacích zkoušek není z kapacitních důvodů školy možná prezenční výuka v plném rozsahu.
  • Vyučující počínaje 8. červnem 2020 budou poskytovat konzultační hodiny dle následujících rozvrhů: