Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

21. 11. / Teoretická výuka - změna od středy 25. 11. 2020

Teoretická výuka 4AT, 4PO, 3A bude probíhat v souladu s rozvrhem (jako 1. týden) prezenční formou ve škole. Ostatní třídy pokračují v distanční formě.