Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

24.8. / Poznávací setkání pro rodiče žáků 1. ročníků

Vážení rodiče žáků prvních tříd, zveme Vás na poznávací setkání s vedením školy, třídními učiteli a zástupci dílen, které se uskuteční v pátek 28. 8. 2020 v 13:00 hod.

Program:

  • Seznámení se s vedením školy, třídními učiteli a zástupci dílen
  • Informace o organizaci školního roku 2020/2021 s ohledem na Covid-19
  • Informace o průběhu Adaptačního kurzu
  • Doplňující zpracování školní agendy (GDPR, způsoby omlouvání absence a další)
  • Možnost úhrady SRSPŠ (200 Kč) a Adaptačního kurzu (1 200 Kč)

Těšíme se na setkání s vámi.