Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

21.4. / Obnovení odborného výcviku od pondělí 26.4.2021

Od pondělí 26. dubna 2021 je obnoven odborný výcvik všech oborů v plném rozsahu. Výuka je povinná, podle rozvrhu 3. týdne. Výuka teoretických předmětů probíhá i nadále distančním způsobem v rámci upraveného rozvrhu.

Od tohoto data se na základě platnosti mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví (Č.j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19.4.2021) obnovuje odborný výcvik všech oborů vzdělání v plném rozsahu.

Testování na koronavirus

Žáci se podrobí po příchodu do areálu před zahájením odborného výcviku antigennímu testování na přítomnost koronaviru.

Ubytování, stravování

V neděli 25. dubna bude od 19 hodin otevřen Domov mládeže. Žáci budou před vstupem do Domova mládeže testováni na přítomnost koronaviru. Testování proběhne na označeném místě.

Školní stravování bude obnoveno v pondělí 26.dubna 2021.

Teoretická výuka ve škole

V oblasti teoretické ýuky mohou i nadále probíhat přímo ve škole taktéž:

  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol
  • konzultace žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol

a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována). Na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování) a dodržení předepsaných hygienických opatření.