Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

20.7. Přihláška k podzimní maturitní zkoušce

DŮLEŽITÉ! Je nutné osobně podat přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky. Přihlášku podejte na sekretariát školy nejpozději dne 23.7.2021 do 12 hodin.