Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

2.6. DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021–2022

Řeitel školy vyhlašuje druhé kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2021/2022 k naplnění předpokládaného stavu žáků v tříletých učebních a čtyřletých studijních oborech.

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních a studijních oborů zůstávají v plném znění jako pro první kolo.