Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

19.8. / Doplňující volby do Školské rady

Dne 20. 9. 2021 se doplňující volby nového člena/členky Školské rady. Tento člen bude ve Školské radě zastupovat zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků.