Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

16.6. / Změna u konzultačních hodin - dílny

Z provozně-technických důvodů se do odvolání ruší konzultační hodiny v areálu školních dílen.