Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

15.6. / Obor Provoz a ekonomika dopravy 2020/2021

Obor (37-41-M/01) Provoz a ekonomika dopravy nebude ve školním roce 2020/2021 otevřen pro malý počet účastníků v přijímacím řízení.