Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

13.10. / Omezení pro školy od 14. 10. 2020.

Vláda ČR zakazuje od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) osobní přítomnost žáků a studentů na středních a vyšších odborných školách. Týká se to teoretické i praktické výuky. Výuka bude nadále probíhat distančním způsobem. Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny. 28. října 2020 – státní svátek (Den vzniku samostatného československého státu). 29. října a 30. října 2020 – podzimní prázdniny. V týdnu ode dne 26. října do dne 30. října 2020 nebude probíhat distanční výuka.