Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

1.12. / Zahájení a pravidla výuky od pondělí 7.12.2020

Žáci všech ročníků se od 7. 12. 2020 vracejí k prezenční výuce podle těchto pravidel:
  • Žáci všech ročníků mají od 7. 12. 2020 výuku podle upraveného rozvrhu 3. týdne (jak v učebnách školy, tak i v dílnách).
  • Teoretická výuka bude střídavě ve škole (prezenčně) a mimo školu (distančně) dle níže uvedeného rozpisu.
  • Upravená verze rozvrhu bude včas zaslána jednotlivým třídám v prostředí Bakaláři.
  • Končící ročníky (3. A, 4. AT a 4. PO) pokračují v prezenční výuce ve škole.

Střídání teoretické výuky pro třídy 1A, 1BK, 1AT, 1PO, 2ATPO, 3AT a 3PO

Teoretická výuka ve škole/mimo školu bude probíhat podle rozpisu:

DATUMFORMA
TŘÍDY
7.–11. 12. 2020
8.–11. 12. 2020
prezenční výuka
prezenční výuka
3AT, 3PO
1PO
7.–11. 12. 2020distanční výuka1A, 1AT, 1BK, 2PO
14.–18. 12. 2020prezenční výuka1A, 1AT, 1BK, 2ATPO
14.–18. 12. 2020distanční výuka1PO, 3PO

Praktické vyučování a Odborný výcvik

probíhají podle rozvrhů 3. a 4. týdne s určitými výjimkami, které budou uvedeny v rozvrzích zaslaných jednotlivým třídám.