Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

1.10. / Výuka od pondělí 5. října 2020

V souladu s Nařízením Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020 ze dne 1. 10. 2020 s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. jsou přijata mimořádná opatření při epidemii na území Středočeského kraje. V rámci těchto opatření je omezen provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy;