Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Organizace školního roku 2020–2021

Č. j. MSMT-2939/2018-3

PRÁZDNINY 2020/2021

ADAPTAČNÍ KURZ pro žáky 1. ročníků za účasti 2. PO

ve dnech 2. 9. – 4. 9. 2019

OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:

Podzimní termíny závěrečných zkoušek: