Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v termínu 21. 12. a 22. 12. 2020 Volné dny byly vyhlášeny ze závažných důvodů: Oprava topného systému školních dílen a revize klimatizační jednotky v pavilonu A2

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni prostřednictvím třídních učitelů dne 11. 12. 2020