Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Závěrečné zkoušky 2022/2023 (jaro)

Příkaz ředitele SOŠ a SOUd č. 1-3-22, Oddíl č. 3-Řízení 
Zpracoval: Mgr. L. Bednářová, 25. 11. 2022, Čj: 1659/2022/SOAKH

Závěrečné zkoušky v SOŠ a SOUd Čáslav budou zajištěny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 47/2005 Sb. o ukončování studia ve středních školách závěrečnou zkouškou.

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

Závěrečná zkouška v oborech s výučním listem se skládá ze 3 samostatně klasifikovaných zkoušek: písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky.

A) Zkušební komise

Pro závěrečné zkoušky jaro 2023 jmenuji členy zkušební komise v následujícím složení:

Třída 3.A (BK 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel)
a Třída 3.BK (
23-55-H/02 Karosář)

Předseda: Mgr. Marcel Fišera
Místopředseda: p. Ladislav Šindelář
Třídní učitel 3. A: Mgr. Petr Špok
Třídní učitel 3. BK: Bc. Radovan Havránek 

Členové pro praktickou část ZZ:
Učitelé OV: p. Jiří Paplhám, p. Pavel Štolba, p. Jaroslav Jarolím, p. Miroslav Pecha,
p. Zdeněk Vais, p. Tomáš Profous, p. Martin Vlach, p. Lukáš Cyrus

Členové pro teoretickou část ZZ:
Učitelé TV: Mgr. Petr Špok, Ing. Radek Mandík
Učitel OV: p. Jiří Paplhám
Odborník z praxe: p. Otakar Šibrava

B) Termíny konání závěrečných zkoušek 2022/2023

Řádné termíny 3.A (20 žáků)
Řádné termíny 3.B (9 žáků)
Řádné termíny 3.K (6 žáků)

C) Termíny opravných zkoušek a náhradních zkoušek

Září 2023
Písemná část: 4. 9. 2023
Praktická část: 6. 9. 2023
Ústní část: 7. 9. 2023

Prosinec 2023
Písemná část: 4. 12. 2023
Praktická část: 6. 12. 2023
Ústní část: 7. 12. 2023