Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2020/2021 (jaro)

Závěrečné zkoušky v SOŠ a SOUd Čáslav budou zajištěny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 47/2005 Sb. o ukončování studia ve středních školách závěrečnou zkouškou v souladu s opatřením obecné povahy č.j. MŠMT-328/2021-1, včetně dodatků.

A) Zkušební komise

K vykonání závěrečných zkoušek 2020 / 2021 je jmenována zkušební komise v následujícím složení:

Zkušební komise - Třída 3.A 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Předseda: Mgr. Marcel Fišera
Místopředseda: p. Ladislav Šindelář
Třídní učitel: Ing. Arnošt Thomayer

Členové pro praktickou část ZZ:
Učitelé OV: p. Jiří Paplhám, p. Pavel Štolba, p. Jaroslav Jarolím, p. Miroslav Pecha, p. Josef Auersvald, p. Tomáš Profous, p. Zdeněk Vais

Členové pro teoretickou část ZZ:
Učitelé TV: Ing. Bc. Stanislav Vidlák, Ing. Arnošt Thomayer
Učitel OV: p. Jiří Paplhám
Odborník z praxe: Ing. Hynek Dolejš

B) Termíny konání závěrečných zkoušek 2020 / 2021

Vydání vysvědčení za 3. ročník = pátek 18. 6 . 2021

1) Řádné termíny závěrečných zkoušek - třída 3.A
  • Praktická část závěrečné zkoušky = 21. – 22. 6. 2021
  • Ústní část závěrečné zkoušky = 23. – 25. 6. 2021
     
2) Termíny opravných zkoušek a náhradních zkoušek
  • Září 2021
  • Prosinec 2021 
  • Termíny budou vyhlášeny po konání jarních závěrečných zkoušek.

Ing. Bc. Luděk Fišera
ředitel SOŠ a SOUd Čáslav
příspěvková organizace