Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Maturitní zkouška pro školní rok 2022/2023 (jaro)

Příkaz ředitele SOŠ a SOUd č. 1-3-22, Oddíl č. 3-Řízení 
Zpracoval: Mgr. L. Bednářová, 25. 11. 2022, Čj: 1659/2022/SOAKH

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022/2023

Maturitní zkoušky v SOŠ a SOUd Čáslav budou zajištěny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

A) Zkušební komise

Pro maturitní zkoušku jaro 2023 jmenuji členy zkušební komise v následujícím složení:

Třída 4. AT 39-41-L/01 Autotronik

1) Praktická zkouška:

Předseda: Mgr. Jan Spáčil
Místopředseda: p. Ladislav Šindelář
Třídní učitel: Ing. Jan Ciner
Zkoušející: p. Jiří Paplhám, p. Pavel Štolba, p. Jaroslav Jarolím, p. Miroslav Pecha,
p. Tomáš Profous, p. Martin Vlach, p. Lukáš Cyrus

2) Ústní zkouška:

Předseda: Mgr. Jan Spáčil
Místopředseda: Mgr. Ladislava Bednářová
Třídní učitel: Ing. Jan Ciner

Další členové zkušební komise:
Český jazyk a literatura
Zkoušející: Mgr. Petra Holasová
Přísedící: Mgr. Miroslav Koryčánek
Anglický jazyk
Zkoušející: Bc. Soňa Meikle
Přísedící: Bc. Jana Stehlíková MSc.
Motorová vozidla a technologie
Zkoušející: Ing. Petr Špok
Přísedící: Ing. Radek Mandík, p. Pavel Štolba
Elektrotechnika a elektrické příslušenství
Zkoušející: Ing. Miroslav Němec
Přísedící: Mgr. Bc. Zdeněk Šváb

3) Písemná zkouška

Český jazyk a literatura
Mgr. Petra Holasová
Anglický jazyk
Bc. Soňa Meikle
Bc. Jana Stehlíková MSc.

Třída 4. PO 39-08-M/01 Požární ochrana

1) Praktická zkouška odborných dovedností:

Předseda: Mgr. Jan Spáčil
Místopředseda: Mgr. Ladislava Bednářová
Třídní učitel: Ing. Jan Ciner
Zkoušející: Ing. Vladimír Chalupa, Mgr. Vladimír Věchet, Mgr. Tomáš Vaněk,
Bc. Radovan Havránek

2) Ústní zkouška:

Předseda: Mgr. Jan Spáčil
Místopředseda: Mgr. Ladislava Bednářová
Třídní učitel: Ing. Jan Ciner

Další členové zkušební komise:
Český jazyk a literatura
Zkoušející: Mgr. Petra Holasová
Přísedící: Mgr. Miroslav Koryčánek
Anglický jazyk
Zkoušející: Bc. Jana Stehlíková MSc.
Přísedící: Bc. Soňa Meikle
Technické prostředky PO a technologie oprav
Zkoušející: Bc. Radovan Havránek
Přísedící: Ing. Radek Mandík
Zdravotnická příprava a zdolávání mimořádných událostí
Zkoušející: Mgr. Tomáš Vaněk
Přísedící: Bc. Radovan Havránek

3) Písemná zkouška

Český jazyk a literatura
Mgr. Petra Holasová
Anglický jazyk
Bc. Soňa Meikle
Bc. Jana Stehlíková MSc.

B) Termíny konání maturitních zkoušek 2022/2023

1) Řádné termíny Jaro 2023

Třída 4. AT 39-41-L/01 Autotronik

 • písemná část MZ:  4. 4. 2023 – ČJL
  5. 4. 2023 – AJ
 • didaktické testy MZ: 2. – 5. 5. 2023
 • praktická část MZ: 24. – 25. 4. 2023
 • ústní část MZ: 15. – 16. 5. 2023

Třída 4. PO 39-08-M/01 Požární ochrana

 • písemná část MZ: 4. 4. 2023 – ČJL
  5. 4. 2023 – AJ
 • didaktické testy MZ:  2. – 5. 5. 2023
 • praktická část MZ: 24. – 25. 4. 2023
 • ústní část MZ: 17. – 18. 5. 2023