Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Maturitní zkouška pro školní rok 2020/2021 (jaro)

Aktuálních úpravy podmínek konání maturitních zkoušek dle MŠMK z 10.3.2021

Příkaz ředitele SOŠ a SOUd č. 6-3-21, Oddíl č. 3-TV
Zpracoval: Mgr. L. Bednářová, 12. 4. 2021, Čj: 680/2021/SOAKH

Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem 561/2004 Sb., následnými novelizacemi a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o ukončování studia ve středních školách. Maturitní zkoušky v SOŠ a SOUd Čáslav budou zajištěny v souladu se zákonem 284/2020 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Všechny uvedené změny byly provedeny v souladu s opatřením obecné povahy č.j. MŠMT-3267/2021 a pozdějších dodatků a dle dopisu ministra školství č.j. MŠMT-7011/2021-1 a navazujícího materiálu DALŠÍ ÚPRAVY MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2021

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2020/2021

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 je rozdělena na dvě části – společnou a profilovou.
Změny nastaly ve struktuře obou částí.
Zůstává v platnosti, že žák posledního ročníku může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

Společná část – povinná zkouška

 • Český jazyk a literatura – didaktický test: 25. května 2021 (8:00)
 • Cizí jazyk – didaktický test: 24. května 2021 (13:30)
 • Matematika – didaktický test: 24. května 2021 (8:00)

Mimořádný termín didaktických testů - je určen pro maturanty, kteří se nemohou účastnit řádného termínu a doloží omluvu z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním.
Termíny jsou uvedeny na stránkách CERMAT v sekci Maturitní kalendář.

Hodnocení didaktických testů - bude pouze slovní – uspěl(a) nebo neuspěl(a) a proběhne v kompetenci CERMATU.

Český jazyk a literatura

 • písemná práce – se nekoná 
 • ústní zkouška – dobrovolná   

Cizí jazyk

 • písemná práce – se nekoná  
 • ústní zkouška – dobrovolná  

Profilová část – povinná zkouška     

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasické klasifikační stupnice.

Obor – Požární ochrana

 • Praktická zkouška – 17.–19. května 2021
  Fyzické testy – průměr dosažených známek za studium
  Technický výcvik – průměr dosažených známek za studium
  Technické prostředky – prezenčně
  Zdravotnická příprava – prezenčně 
 • Vydávání ročníkových vysvědčení – 21. května 2021
 • Odborné předměty – ústní zkouška: 9.–11. června 2021
  Zdravotnická příprava a Technické prostředky 
  Zdolávání mimořádných událostí a Technologie oprav 

Obor – Autotronik

 • Praktická zkouška – 17. – 18. května 2021
 • Vydávání ročníkových vysvědčení – 21. května 2021
 • Odborné předměty – ústní zkouška povinná:  7.–8. června 2021
  Motorová vozidla a Technologie 
  Elektrotechnika a Elektrické příslušenství 

-----------------------------------------------------------------

upr.jpg