Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

JAK SE PŘIPRAVIT NA MATURITU Z DOMOVA

Žáci a jejich učitelé mohou při přípravě na maturitní zkoušku z domova využít webové stránky Cermat.cz.

Na webu maturita.cermat.cz jsou uvedeny všechny potřebné informace o organizaci a konání maturitní zkoušky. Každému zkušebnímu předmětu společné části, popř. jeho dílčím zkouškám, jedná-li se o zkoušku komplexní, je věnována samostatná část webu, která obsahuje informace o ověřovaných dovednostech, struktuře zkoušek, povolených pomůckách, kritériích hodnocení a mnoho dalšího.