Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Oznámení výsledků přijímacího řízení pro přijetí na učební obory

pro školní rok 2023 / 2024

Ředitel právnické osoby, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace, rozhodl v souladu s § 59, § 165 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2022/2023 a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Obor: 23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Bodové ohodnocení

Prospěch

1,00 – 1,25

50 bodů

1,76 – 2,00

35 bodů

2,51 – 2,75

20 bodů

1,26 – 1,50

45 bodů

2,01 – 2,25

30 bodů

2,76 – 3,00

15 bodů

1,51 – 1,75

40 bodů

2,26 – 2,50

25 bodů

3,01 – 3,25

10 bodů

Pořadí

Kód žáka

Průměr známek

Body

Rozhodnutí

1.

M76

1,20

50

Přijat/a

2.

M69

1,24

50

Přijat/a

3.

M8

1,40

45

Přijat/a

4.

M50

1,47

45

Přijat/a

5.

M96

1,50

45

Přijat/a

6.

M1

1,53

40

Přijat/a

7.

M6

1,53

40

Přijat/a

8.

M24

1,53

40

Přijat/a

9.

M30

1,53

40

Přijat/a

10.

M68

1,65

40

Přijat/a

11.

M43

1,67

40

Přijat/a

12.

M5

1,69

40

Přijat/a

13.

M23

1,73

40

Přijat/a

14.

M82

1,73

40

Přijat/a

15.

M39

1,81

35

Přijat/a

16.

M14

1,87

35

Přijat/a

17.

M40

1,87

35

Přijat/a

18.

M34

1,88

35

Přijat/a

19.

M59

1,88

35

Přijat/a

20.

M4

1,89

35

Přijat/a

21.

M7

1,93

35

Přijat/a

22.

M13

1,93

35

Přijat/a

23.

M56

1,93

35

Přijat/a

24.

M86

1,93

35

Přijat/a

25.

M15

1,94

35

Přijat/a

26.

M60

1,94

35

Přijat/a

27.

M64

1,94

35

Přijat/a

28.

M9

1,95

35

Přijat/a

29.

M3

2,00

35

Přijat/a

30.

M18

2,00

35

Přijat/a

31.

M28

2,00

35

Přijat/a

32.

M52

2,00

35

Přijat/a

33.

M57

2,00

35

Přijat/a

34.

M72

2,00

35

Přijat/a

35.

M84

2,00

35

Přijat/a

36.

M17

2,06

30

Přijat/a

37.

M25

2,06

30

Přijat/a

38.

M44

2,06

30

Přijat/a

39.

M19

2,07

30

Přijat/a

40.

M74

2,07

30

Přijat/a

41.

M36

2,13

30

Přijat/a

42.

M65

2,13

30

Přijat/a

43.

M81

2,13

30

Přijat/a

44.

M42

2,14

30

Přijat/a

45.

M12

2,20

30

Přijat/a

46.

M27

2,20

30

Přijat/a

47.

M29

2,20

30

Přijat/a

48.

M90

2,24

30

Přijat/a

49.

M95

2,24

30

Nepřijat/a

50.

M2

2,25

30

Nepřijat/a

51.

M20

2,25

30

Nepřijat/a

52.

M93

2,25

30

Nepřijat/a

53.

M46

2,27

25

Nepřijat/a

54.

M73

2,27

25

Nepřijat/a

55.

M71

2,29

25

Nepřijat/a

56.

M22

2,31

25

Nepřijat/a

57.

M77

2,31

25

Nepřijat/a

58.

M10

2,32

25

Nepřijat/a

59.

M67

2,33

25

Nepřijat/a

60.

M88

2,33

25

Nepřijat/a

61.

M49

2,35

25

Nepřijat/a

62.

M45

2,38

25

Nepřijat/a

63.

M35

2,40

25

Nepřijat/a

64.

M48

2,40

25

Nepřijat/a

65.

M54

2,40

25

Nepřijat/a

66.

M58

2,40

25

Nepřijat/a

67.

M78

2,40

25

Nepřijat/a

68.

M11

2,41

25

Nepřijat/a

69.

M70

2,41

25

Nepřijat/a

70.

M85

2,44

25

Nepřijat/a

71.

M31

2,47

25

Nepřijat/a

72.

M16

2,50

25

Nepřijat/a

73.

M21

2,53

20

Nepřijat/a

74.

M63

2,53

20

Nepřijat/a

75.

M66

2,53

20

Nepřijat/a

76.

M33

2,56

20

Nepřijat/a

77.

M83

2,56

20

Nepřijat/a

78.

M87

2,56

20

Nepřijat/a

79.

M38

2,59

20

Nepřijat/a

80.

M55

2,60

20

Nepřijat/a

81.

M92

2,60

20

Nepřijat/a

82.

M79

2,63

20

Nepřijat/a

83.

M37

2,69

20

Nepřijat/a

84.

M47

2,71

20

Nepřijat/a

85.

M53

2,71

20

Nepřijat/a

86.

M32

2,72

20

Nepřijat/a

87.

M75

2,73

20

Nepřijat/a

88.

M26

2,80

15

Nepřijat/a

89.

M89

2,80

15

Nepřijat/a

90.

M94

2,80

15

Nepřijat/a

91.

M62

2,93

15

Nepřijat/a

92.

M80

2,94

15

Nepřijat/a

93.

M41

3,00

15

Nepřijat/a

94.

M61

3,10

10

Nepřijat/a

95.

M97

3,19

10

Nepřijat/a

96.

M51

X

0

Nepřijat/a

97.

M91

X

0

Nepřijat/a

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Obor: 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ

Bodové ohodnocení – prospěch

1,00 – 1,25

50 bodů

1,76 – 2,00

35 bodů

2,51 – 2,75

20 bodů

1,26 – 1,50

45 bodů

2,01 – 2,25

30 bodů

2,76 – 3,00

15 bodů

1,51 – 1,75

40 bodů

2,26 – 2,50

25 bodů

3,01 – 3,25

10 bodů

Pořadí

Kód

Průměr známek

Body

Rozhodnutí

1.

E17

1,47

45

Přijat/a

2.

E8

1,50

45

Přijat/a

3.

E9

1,53

40

Přijat/a

4.

E10

1,75

40

Přijat/a

5.

E12

1,80

35

Přijat/a

6.

E16

1,82

35

Přijat/a

7.

E4

1,93

35

Přijat/a

8.

E15

1,94

35

Přijat/a

9.

E3

2,00

35

Přijat/a

10.

E7

2,00

35

Přijat/a

11.

E19

2,06

30

Přijat/a

12.

E6

2,13

30

Přijat/a

13.

E18

2,13

30

Nepřijat/a

14.

E5

2,20

30

Nepřijat/a

15.

E2

2,25

30

Nepřijat/a

16.

E13

2,25

30

Nepřijat/a

17.

E20

2,31

25

Nepřijat/a

18.

E14

2,33

25

Nepřijat/a

19.

E1

2,40

25

Nepřijat/a

20.

E11

2,40

25

Nepřijat/a

21.

E22

2,56

20

Nepřijat/a

22.

E21

2,63

20

Nepřijat/a

23.

E23

2,75

20

Nepřijat/a

24.

E24

X

0

Nepřijat/a

25.

E25

3,19

10

Nepřijat/a

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Obor: 23-55-H/02 KAROSÁŘ

Bodové ohodnocení – prospěch

1,00 – 1,25

50 bodů

1,76 – 2,00

35 bodů

2,51 – 2,75

20 bodů

1,26 – 1,50

45 bodů

2,01 – 2,25

30 bodů

2,76 – 3,00

15 bodů

1,51 – 1,75

40 bodů

2,26 – 2,50

25 bodů

3,01 – 3,25

10 bodů

Pořadí

Kód

Průměr známek

Body

Rozhodnutí

1.

K8

1,24

50

Přijat/a

2.

K1

1,53

40

Přijat/a

3.

K6

2,00

35

Přijat/a

4.

K3

2,26

25

Přijat/a

5.

K2

2,53

20

Přijat/a

6.

K4

2,56

20

Přijat/a

7.

K7

2,60

20

Přijat/a

8.

K5

3,00

15

Přijat/a

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (dle § 60a, g zákona 651/2004 Sb. a dle §19 zákona č. 135/2020 Sb.)

            Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání. Nejzazší termín odevzdání zápisového lístku je 3. 5. 2023. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zveřejněno: 22. dubna 2023                                                             Ing. Bc. Luděk Fišera

                                                                                                     ředitel SOŠ a SOUd Čáslav

                                                                                                        příspěvková organizace