Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Třetí kolo přijímacího řízení

V pátek 10. června 2022 proběhne třetí kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium maturitních oborů Požární ochnana a Autotronik ve školním roce 2022/2023.

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy třetí kolo přijímacího řízení pro přijímání do prvních ročníků maturitních oborů Požární ochnana a Autotronik na SOŠ a SOU dopravní Čáslav pro školní rok 2022/2023.