Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Termíny přijímacích zkoušek jaro 2021

První kolo přijímacích zkoušek pro čtyřleté maturitní obory

Termíny jednotných přijímacích zkoušek CERMAT:

Přesný čas začátku a všechny podrobnosti o přijímacích zkouškách vám bude zaslán na e-mail, uvedený na přihlášce.

V prvním kole můžete na Přihlášce (ke stažení zde) uvést dvě školy. Pokud chce zvýšit pravděpodobnost přijetí na naši školu, můžete uvěst dva obory z nabídky naší školy. Pokud budete úspěšně přijati do obou oborů, jeden z nich si vyberete a podáte Zápisový lístek.
Na tiskopise Přihlášky musí být v případě dvou oborů z nabídky naší školy vyplněny shodné údaje o škole.

Pokud požadujete úpravu podmínek přijímacího řízení, protože jste uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, musíte spolu s Přihláškou odevzdat doporučení školského poradenského zařízení.

K přihlášce pro všechny naše obory vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu (potvrzovací formulář je součástí přihlášky).

Kritéria pro přijetí do maturitních oborů jsou uvedena na podstránce Kritéria pro přijetí do maturitních oborů.

Z důvodu přetrvávající epidemiologické situace se v letošním školním roce 2020/2021 nebudou konat fyzické testy přijímacích zkoušek oboru Požární ochrana

Více informací k vyplnění a odevzdání přihlášek na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska